LO
Årsmøte

ÅRSMØTE LO I VESTOPPLAND

Kl. 18 - MANDAG 24. APRIL 2023

Globus kafé, FOLKETS HUS, HUNNDALEN


Alle tilsluttede fagforeninger innkalles med dette til årsmøte i LO i Vestoppland.

Møtet er åpent for alle medlemmer, men stemmerett fordeles i henhold til foreningenes størrelse:

1-100 medlemmer: 1 representant,

101-500: 2 representanter,

501-1000: 3 representanter,

1001+: 4 representanter


Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende 3. april. Sendes til
post@loivestoppland.no


Forslag til valgkomiteen må være Anita Monsebakken lomedlem(a)gmail.com i hende 14. april.


Årsmøtepapirer gjøres tilgjengelige her på nettsiden fortløpende, så snart de er klare.

SAKSPAPIRER


Sakspapirer til årsmøtet 2023

Obs: Trykk oppdater (F5) for å få med oppdateringer siden sist.

 1. Åpning
  Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Konstituering
  Møtesekretariat og forretningsorden.
 3. Beretning
  Beretning - Historikk for årsmøteperioden.
 4. Regnskap
  Regnskap 2022 (regnskap, balanse og noter)
  Revisjonsberetning
 5. Forslag
  Forslag
 6. Handlingsplan
  Handlingsplan 2023-24
 7. Budsjett
  Budsjett 2023
 8. Valg
  Valgkomiteens innstilling
 9. Avslutning