LO
Hva vi gjør

HVA VI GJØR

-

LO i Vestoppland er en arbeidstakerorganisasjon, av og for våre medlemsforeninger, og deres medlemmer igjen. Vår viktigste felles oppgave er å sikre medlemmene trygge og rettferdige lønns- og arbeidsvilkår. Våre lokale tillitsvalgte organiserer arbeidere, forhandler på deres vegne overfor arbeidsgivere, og sammen jobber vi for å påvirker politikken til beste for våre medlemmers interesser.

Et fellesskap på tvers av fagforeningene


LOs lokalorganisasjoner er viktige verksteder og møteplasser for tillitsvalgte fra hele LO-familien. Forskjellige forbundskulturer og sektorer møter hverandre, og dette styrker samholdet på tvers.

FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER

HANDLINGSPLAN

Organisasjonsarbeid

Lokalorganisasjonen må fortsette det organisatoriske arbeidet med å fungere som koordinator for våre fagforeninger. Dette innebærer å fortsette erfaringsutvekslingen og samarbeidet på tvers av forbundsgrensene - sammen er vi sterke!

I perioden skal vi:

 • Følge opp og videreutvikle de lokale LO-utvalgene våre, basert på nærhet og relevans, nedenfra og opp.
 • Jobbe for fellesarenaer for fagforeningene, og tilbud til våre unge medlemmer.


  Kamp mot sosial dumping
  Vi må følge opp og forsvare gode anbuds- og anskaffelsesreglement i vårt distrikt, og for øvrig fortsette det ufortrødne arbeidet med å bekjempe sosial dumping i alle sektorer.
  I perioden skal vi:

  • Følge opp og synliggjøre våre krav i arbeidet mot sosial dumping.
  • Sette oss inn i utviklingen av en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv.

  Faglig kamp
  Faglige rettigheter er under angrep! Derfor må vi gjøre tillitsvalgte i stand til å stå imot, og slå tilbake de angrep vi utsettes for, slik at vi kan komme på offensiven igjen.
  I perioden skal vi:

  • Bygge videre på en organiseringsmodell for aktivisering av medlemmer og tillitsvalgte: Agitere, organisere, aktivisere og skolere.
  • Utrede hvordan vi kan drive felles skolering på tvers av fagforeninger i disse temaene.
  • Mobilisere til deltakelse på 1. mai.


  Arbeiderkultur
  Arbeiderbevegelsen har en rik historie og kultur, som både må ivaretas, og dyrkes videre.
  I perioden skal vi:

  • Legge til rette for flere kulturelle begivenheter i tilknytning til vårt øvrige arbeid.
  • Arbeide videre med digitalisering av våre historiske videoprosjekter.
  • Benytte resultatene fra Thorsrudprosjektet i studiearbeidet og i fagforeningene.


  Fagligpolitisk arbeid

  I vedtektene står det at vi skal: «Arbeide for at medlemmene ved solidarisk samvirke, skaper best mulig samordning av det faglige og politiske arbeide». Med bakgrunn i dette skal vi i perioden:

  • Arbeide for at ideologi og ikke bare partipolitikk skal løftes som tema blant våre fagforeninger.


  LO-kongress 2025

  • Arbeide med å få fram forslag til LO-kongressen fra fagforeningene våre og på tvers av lokalorganisasjoner.