LO
1mai

1. mai i Vestoppland 2023

Hovedparoler LO i Vestoppland 2023:

TRYGGHET I FELLESSKAP

POLITISKE GREP MOT DYRTID OG STRØMPRISKRISE NÅ:

NASJONAL KONTROLL OVER STRØMMEN - JA TIL MAKSPRIS

Program for dagen

Gjøvik

Gjøvik by

09:30 - Morgentog med flaggborg fra Skråtorvet.
11:30 - Arrangement i Minneparken

Hovedtaler: Statsminister Jonas Gahr Støre (AP)

Internasjonal appell: Ronja Aglen Stikbakke (SU)

11:00 Solidaritetsgudstjeneste Gjøvik Kirke

12.15 Oppstilling tog
12.30 Avgang tog
13.00 Gamletorvet: Appeller og musikk

Faglig appell off. sektor: Karianne Sten Solheim (Fagf. Innlandet)

Faglig appell priv. sektor: Inger Håvelsrud (Fellesforbundet Gjøvik J&M)

Appeller fra venstresidens førstekandidater:

Marianne Steinsrud (AP)

Finn Olav Rolijordet (R)

Kjetil Bjørklund (SV)

Dag Fjeldstad-Pettersen (MDG)

Musikk ved Spelledåsene.
14:00 1. mai-lunsj på Arbeidersamfundet (slutt ca. 16.00)


Vardal/Hunndalen

Skansen og Grande musikkorps og Grande drilltropp:

09.00 Marsj fra Breiskallmarka til Sveen

09.30 Marsj fra gamle Åsen-butikken til bautaen i Hunndalen

10.00 Program ved Bautaen, Lindbakken:

Appell, minnetale og bekransning ved Marianne Csirmaz Steinsrud

Musikken spiller.

11.00 Spilling ved Nordbyen Omsorgssenter

13.00 Spilling ved Åslundmarka bo- og servicesenter

14.15 Åslundmarka bo og servicesenter, kantina.

Appell ved Even Solhaug. Musikk ved Dina S. Solhaug.

Lokale paroler på Gjøvik:


Russland ut av Ukraina.


Stem for nytt solidarisk flertall i Gjøvik


Vi trenger et pensjonsopprør nå!


Trygge jobber i framtida – Styrk arbeidsmiljøloven


Sammen for lokalsykehusene – Nei til hovedsykehus


Grønn solidaritet med natur, dyr og mennesker


Norge ut av EØS


Nytt hovedsykehus – Pasienten i sentrum


Bevar Gjøviks sjel, begrens utbyggernes makt!


Kvinne Liv Frihet


Ta oss ungdom på alvor – Fjern fraværsgrensa


Israel ut av okkupert Palestina


Vi krever en sosialt rettferdig klimapolitikk

Program for dagen

Vestre Toten

09.00 Blomsternedleggelser på husmannsmonumentet på Stenberg, Eina, Aas.
10.00 Raufoss musikkorps spiller på Raufosstun omsorgsboliger. Blomsteroverekkelse og fanemarkering.
11.00 Solidaritetsgudstjeneste, Raufoss Kirke.
12.20 Minneparken. Bekransning av minnebautaer og kort minnetale v/ Stian Olafsen, ordfører. Oppstilling av tog i Kirkegt.
12.30. Avgang tog. OBS, endring pga vær: Toget går fra Minneparken, Kirkevegen, Nysethvegen forbi "Haugen" og rett til Fyrverkeriet Kulturhus.
12.40 Raufoss musikkorps spiller InternasjonalenKulturhuset.
Blomsteroverrekkelse til korpsleder.

Gratis is til barna, gratis pølser, brus og kaffe til alle i foajeen.

Allsang av arbeidersanger i kinosalen.
13.00 Hovedarr. på Fyrverkeriet Kulturhus <------ Obs! Flyttet fra "Haugen"
Konferansier: Kari Bjørnstad (Fagforbundet VT/LO i Vestoppland)
Faglige appeller fra privat og offentlig sektor:
Bjørn Sig. Svingen, (FF).
Ole Marius Pladsen (FO).
Valgappeller:
Tonje Bergum Jahr, AP
Ahmed Haruun Ali, SV
Leif-kristian Tøftum, Rødt
Kristine Liodden, MDG


Arrangør: LO i Vestoppland v/LO-utvalget i Vestre Toten, Fellesforbundet, Fagforbundet, FO, Vestre Toten AP, Vestre Toten SV, Rødt Vestre Toten, MDG Vestre Toten og Gjøvik-Toten Nei til EU.

Lokale paroler på Raufoss:


RUSSLAND UT AV UKRAINA!


TA TILBAKE POLITISK KONTROLL OVER STRØMPRISENE.


UTDANNING SKAL LØNNE SEG - OGSÅ I OFFENTLIG SEKTOR!


LOVFEST RETTEN TIL HELE OG FASTE STILLINGER


STYRK ELDREOMSORGEN - NYTT GIMLE


SOLIDARITET MED:
MENNESKER I HELE VERDEN
FRAMTIDIGE GENERASJONER
DYR OG NATUR


BEKJEMP FATTIGDOM - ØK SOSIALHJELPEN!


TRYGDEYTELSER DET GÅR AN Å LEVE AV - ØK MINSTESATSENE!


NORGE UT AV EØS - JA TIL SJØLRÅDERETT

Program for dagen

Østre Toten

09.00 Blomsternedleggelse ved husmannsmonumentet på Stenberg
09.30 1. maifrokost på studiesenteret rådhuset

10.00 Blomsternedleggelse på 22. julimonumentet på Lena


11.00 Solidaritetsgudstjeneste Hoff kirke. Solidaritetsappell v/Jørn Grøtberg.


13.00 Markering Labo:

Faglig appell ved Inger Bakken, hovedtillitsvalgt KS-klubben, Fagforbundet Østre Toten

Politisk appell ved Marthe Ingeborg Myhre, førstekandidat Rødt Østre Toten.

Appell ved Eystein Elde, Sokneprest Hoff

Underholdning ved Mons Ensrudhagen

Toten Janitsjar spiller


14.00 HOVEDARR. LENAPARKEN:

OBS: På grunn av mye snø i Lenaparken flyttes arrangementet til parkeringsplassen ved Frivillighetssentralen.

Politisk appell ved Jørn Grøtberg, kommunestyrerep. Østre Toten SV

Internasjonal appell ved Erik Haug, leder Fagforbundet Østre Toten

Faglig appell ved Linn Therese Myhrvold, leder Utdanningsforbundet Østre Toten

Hovedtaler: Guri Bråthen, ordførerkandidat Østre Toten AP

Underholdning ved Mons Ensrudhagen

Fagforeninger og partier vil være representert med telt/boder i Lenaparken.

Arrangør: 1. maikomiteen v/LO-utv. Østre Toten


Kolbu

10.00 Musikk ved Hoff og KOlbu skolekrops fra Kolbu skole til Kolbu Meieri

10.45 Appell ved Erik Haug, leder Fagforbundet Østre Toten

Kaffe med noe attåt (ta med stol)

Arrangør: Kolbu Arbeiderforening

Program for dagen

Nordre Land

Festmøte i låven på Lands Museum kl. 15.00.
Talere: Linn T. Sunne, AP.
Anne Lise Fredlund, SV.
Ungdomsappell: Martin Vestrum, SV.
Faglig appell: Anita Monsebakken, Fagforbundet.
Innsamling til Norsk Folkehjelp, Vipps til 10145.
Kulturelle innslag med Ukrainsk hymne, klarinettkvartet og allsang.
Utstilling av gamle fagforeningsfaner.
Enkel servering.


I tillegg er det arrangementer på Landmo og Korsvold for beboere.

Torpa Skolekorps spiller ved Joker Vest-Torpa kl. 11.00, Korsvold kl. 12.00 og Solheim kl. 13.00.

Gratis kino for alle i Sentrum Kino kl. 11.00 og 13.00.


Arrangeres av Fagforbundet i Nordre Land, Nordre Land AP, Nordre Land SV og LO i Vestoppland.

Program for dagen

Søndre Land

12.00 Gudstjeneste på Hovlitunet
12.45 oppstilling til 1. maitog utenfor Hovlitunet
12.55 Appell ved Øyvind Hansen, Rødt

13.00 Hov musikkorps leder toget gjennom Hov sentrum og til rådhuset

13.30 Gratis bevertning i foaeen på rådhuset

Maleriutstilling: "De som bygde landet" ved Dag Lindbråten

14.00 Underholdning og taler i kultursalen.

Hov musikkorps spiller.

Hovedtale: Anders Kollmær-Dæhlin, Fagforbundet Innlandet

Markering 60 års medlemskap LO

Appell: Roger Fløttum (AP)

Ungdomsappell fra SV.

Bjørn Robert Grimsrud og Helge Røyne spiller.

15.00 Gratis kino, Kutoppen.


Arr: Fagforbundet Søndre Land, Søndre Land AP, Rødt Søndre Land og Søndre Land SV.

Program for dagen

Gran

Du kan høre korpsene spille på følgende steder:
Brandbu skolekorps:
Røysumtunet 10:00
Marka helse og omsorgssenter 11:00
Moen musikkforening - Taajekrysset 10:00
Begge korpsene deltar også på arrangementet i Brandbu.


Program for dagen:

10.00 Gudstjeneste i kinosalen

11.30 Togstart fra Huset i Brandbu

12.00 Arrangement på torget
Kulturelt innslag
Taler og appeller
Alle inntekter fra serveringen på torget går til årets 1. mai-aksjon i regi av Norsk Folkehjelp Hadeland

14.00 Kino "Pus med støvler: Et siste ønske"
Gratis inngang for barn!

Årets hovedtaler er nestleder i Fagforbundet Helene Harsvik Skeibrok.

Appelanter:
SV ved Liv Kristin Lyngstad
Arbeiderpartiet ved Gunn Elisabeth Alm Thoresen
Rødt ved Bjørn Erik Dokken
Norsk Folkehjelp ved Elin J. Skovly
Utdanningsforbundet ved Anne Berit Rækken

STØTT 1. MAIAKSJONEN 

PÅ LAG MED FOLK I 

KRIG OG KRISER


I år skal vi sammen markere 1. mai med mange aktiviteter og kampanje! Vi håper alle Norsk Folkehjelps lokallag vil delta i markeringer på torg og i tog og digitalt.


Som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon samarbeider vi om 1.mai-aksjonen med hele fagbevegelsen der vi markerer solidaritet over landegrenser på Arbeidernes dag.


I år fokuserer vi på motstandskraften i det at folk står sammen i krig og kriser, og hvordan dette beskytter menneskeliv og danner grobunn for fred og utvikling. Hvordan vi mobilisere det beste i oss når vi står overfor de tøffeste utfordringene.


Vipps: 10145

SMS: 1MAI til 2160 (200 kr)

Bankkonto: 5005.14.00000